Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied - SAPV

SAPV

SAPV je učenou spoločnosťou, ktorú tvorí zbor členov – vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva, výživy, potravinárstva, veterinárskeho lekárstva, lesníctva, vodného hospodárstva, tvorby a ochrany poľnohospodárskej a lesníckej krajiny a rozvoja vidieka.

AKTUALITY

Referáty z rozpravy 52. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 52. valnom zhromaždení SAPV 29.5.2018 v Lužiankach.
čítať ďalej

Zvolenie predsedníctva SAPV na funkčné obdobie 2019-2021

53. valným zhromaždením SAPV, ktoré sa konalo dňa 4.12.2018 boli za členov predsedníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2019-2021 zvolení nasledovní členovia SAPV: Michal Sviček, Ing. CSc. Iveta Ilavská, Ing. PhD. Peter Chrenek, prof. Ing. DrSc. PhD. Pavel Naď, doc. MVDr. PhD. Ján Šajbidor, prof. Ing. DrSc. Vladimír Rataj, prof. Ing. PhD. Tomáš Bucha, Dr. Ing. Štefan Rehák, doc. RNDr. PhD. Vladimír Gozora, prof. Ing. PhD. Ján Rafay, doc. RNDr. CSc. Jaroslav Škvarenina, prof. Ing. CSc.
čítať ďalej

Zvolenie prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc. za predsedu SAPV na funkčné obdobie 2019-2021

53. valným zhromaždením SAPV, ktoré sa konalo dňa 4.12.2018 bol za predsedu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2019-2021 zvolený prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc..
čítať ďalej

Referáty z rozpravy 53. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 53. valnom zhromaždení SAPV 4.12.2018 v Lužiankach.
čítať ďalej