Zvolenie prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc. za predsedu SAPV na funkčné obdobie 2019-2021

53. valným zhromaždením  SAPV, ktoré sa konalo dňa 4.12.2018 bol za predsedu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2019-2021 zvolený prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc..