Referáty z rozpravy 42. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednensených v rozprave na 42. valnom zhromaždení SAPV  4.6.2012 v Nitre.

Dokumenty na stiahnutie