Menovanie prof. Ing. Mihinu, PhD.

Predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.,  bol menovaný za člena Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie SR.

Pôdohospodársky výskum tým získal v jeho osobe dôležité  zastúpenie pre budúce smerovanie agrovýskumu na Slovensku.