Referát z rozpravy 44. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácia referátu predneseného v rozprave na 44. valnom zhromaždení SAPV  10.6.2014 v Lužiankach.

Dokumenty na stiahnutie