Zvolenie prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD. za predsedu SAPV na funkčné obdobie 2016-2018

47. valným zhromaždením  SAPV, ktoré sa konalo dňa 2.12.2015 bol za predsedu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2016-2018 zvolený prof. Ing. Štefan Mihina, PhD..