Zvolenie predsedníctva SAPV na funkčné obdobie 2016-2018

47. valným zhromaždením SAPV, ktoré sa konalo dňa 2.12.2015 boli za členov predsedníctva Slovenskej akadémie  pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2016-2018 zvolení nasledovní členovia SAPV:
Jaroslava Sobocká,
Milan Michalec,
Peter Chrenek,
Gabriel Kováč,
Ladislav Staruch,
Zdenko Tkáč,
Tomáš Bucha,
Štefan Rehák,
Peter Serenčéš,
Štefan Mihina,
Milan Zúbrik.