Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied - SAPV

SAPV

SAPV je učenou spoločnosťou, ktorú tvorí zbor členov – vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva, výživy, potravinárstva, veterinárskeho lekárstva, lesníctva, vodného hospodárstva, tvorby a ochrany poľnohospodárskej a lesníckej krajiny a rozvoja vidieka.

AKTUALITY

Vyhlásenie rektorov slovenských vysokých škôl

Predseda SAPV sa pripája k vyhláseniu rektorov slovenských vysokých škôl
čítať ďalej

Potvrdenie pôdohospodárstva ako prioritnej oblasti rozvoja v rámci RIS3 SK

Potvrdenie pôdohospodárstva ako prioritnej oblasti rozvoja našej spoločnosti v rámci RIS3 SK
čítať ďalej