Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied - SAPV

SAPV

SAPV je učenou spoločnosťou, ktorú tvorí zbor členov – vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva, výživy, potravinárstva, veterinárskeho lekárstva, lesníctva, vodného hospodárstva, tvorby a ochrany poľnohospodárskej a lesníckej krajiny a rozvoja vidieka.

AKTUALITY

Otvorenie verejných konzultácií k PP 2018-2020 programu Horizont 2020

Otvorenie verejných konzultácií k pracovnému programu 2018-2020 programu Horizont 2020 „Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný a vnútrozemský vodný výskum a biohospodárstvo" Konzultácie budú otvorené od 06. júna do 28. augusta 2016 na: http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
čítať ďalej

Open Public Consultation on Horizon 2020 Societal Challenge 2 Work Programme 2018-2020

Dear SCAR members, We would like to inform you that the public consultation on Horizon 2020 ‘Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy’ Work Programme 2018-2020 is open from 06 June until 28 August: http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm The purpose of the present open public online consultation is to collect views and opinions on the strategy, scope, objectives, and expected impacts of the Horizon 2020 ‘Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy’ (Societal Challenge 2) Work Programme 2018-2020. For any question please contact EC-SC2-CONSULTATION@ec.europa.eu Best regards, RTD-SCAR Secretariat
čítať ďalej

Referáty z rozpravy 50. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 50. valnom zhromaždení SAPV 30.5.2017 v Lužiankach.
čítať ďalej

Cena ministra životného prostredia SR

Cena udelená doc. RNDr. Štefanovi Rehákovi, PhD.
čítať ďalej

Potvrdenie pôdohospodárstva ako prioritnej oblasti rozvoja v rámci RIS3 SK

Potvrdenie pôdohospodárstva ako prioritnej oblasti rozvoja našej spoločnosti v rámci RIS3 SK
čítať ďalej

Referáty z rozpravy 51. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 51. valnom zhromaždení SAPV 5.12.2017 v Lužiankach.
čítať ďalej

Udelenie najvyššieho vyznamenania ČAZV

Odovzdanie najvyššieho vyznamenania ČAZV „Zlatej medaily za mimoriadny prínos k rozvoju vedy a výskumu v agrárnom sektore“ predsedovi Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied prof. Ing. Štefanovi Mihinovi, PhD.
čítať ďalej

Referáty z rozpravy 52. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 52. valnom zhromaždení SAPV 29.5.2018 v Lužiankach.
čítať ďalej

Zvolenie predsedníctva SAPV na funkčné obdobie 2019-2021

53. valným zhromaždením SAPV, ktoré sa konalo dňa 4.12.2018 boli za členov predsedníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2019-2021 zvolení nasledovní členovia SAPV: Michal Sviček, Ing. CSc. Iveta Ilavská, Ing. PhD. Peter Chrenek, prof. Ing. DrSc. PhD. Pavel Naď, doc. MVDr. PhD. Ján Šajbidor, prof. Ing. DrSc. Vladimír Rataj, prof. Ing. PhD. Tomáš Bucha, Dr. Ing. Štefan Rehák, doc. RNDr. PhD. Vladimír Gozora, prof. Ing. PhD. Ján Rafay, doc. RNDr. CSc. Jaroslav Škvarenina, prof. Ing. CSc.
čítať ďalej

Zvolenie prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc. za predsedu SAPV na funkčné obdobie 2019-2021

53. valným zhromaždením SAPV, ktoré sa konalo dňa 4.12.2018 bol za predsedu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2019-2021 zvolený prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc..
čítať ďalej

Referáty z rozpravy 53. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 53. valnom zhromaždení SAPV 4.12.2018 v Lužiankach.
čítať ďalej

Referáty z rozpravy 54. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 54. valnom zhromaždení SAPV 11.6.2019 v Lužiankach.
čítať ďalej