Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied - SAPV

SAPV

SAPV je učenou spoločnosťou, ktorú tvorí zbor členov – vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva, výživy, potravinárstva, veterinárskeho lekárstva, lesníctva, vodného hospodárstva, tvorby a ochrany poľnohospodárskej a lesníckej krajiny a rozvoja vidieka.

AKTUALITY

Referáty z rozpravy 50. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 50. valnom zhromaždení SAPV 30.5.2017 v Lužiankach.
čítať ďalej

Referáty z rozpravy 51. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 51. valnom zhromaždení SAPV 5.12.2017 v Lužiankach.
čítať ďalej

Referáty z rozpravy 52. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 52. valnom zhromaždení SAPV 29.5.2018 v Lužiankach.
čítať ďalej

Zvolenie predsedníctva SAPV na funkčné obdobie 2019-2021

53. valným zhromaždením SAPV, ktoré sa konalo dňa 4.12.2018 boli za členov predsedníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2019-2021 zvolení nasledovní členovia SAPV: Michal Sviček, Ing. CSc. Iveta Ilavská, Ing. PhD. Peter Chrenek, prof. Ing. DrSc. PhD. Pavel Naď, doc. MVDr. PhD. Ján Šajbidor, prof. Ing. DrSc. Vladimír Rataj, prof. Ing. PhD. Tomáš Bucha, Dr. Ing. Štefan Rehák, doc. RNDr. PhD. Vladimír Gozora, prof. Ing. PhD. Ján Rafay, doc. RNDr. CSc. Jaroslav Škvarenina, prof. Ing. CSc.
čítať ďalej

Referáty z rozpravy 53. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 53. valnom zhromaždení SAPV 4.12.2018 v Lužiankach.
čítať ďalej

Referáty z rozpravy 54. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 54. valnom zhromaždení SAPV 11.6.2019 v Lužiankach.
čítať ďalej

Zvolenie zástupcu SAPV v UEAA

Informácia k zvoleniu zástupcu SAPV v Európskej únii pôdohospodárskych akadémií - The Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature (UEAA)
čítať ďalej

57. Valné zhromaždenie členov SAPV

57. VZ členov SAPV sa uskutoční 22. septembra 2021 v kongresovej sále NPPC, Hlohovecká 2, Lužianky o 9:00.
čítať ďalej