Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied - SAPV

SAPV

SAPV je učenou spoločnosťou, ktorú tvorí zbor členov – vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva, výživy, potravinárstva, veterinárskeho lekárstva, lesníctva, vodného hospodárstva, tvorby a ochrany poľnohospodárskej a lesníckej krajiny a rozvoja vidieka.

AKTUALITY

Menovanie prof. Ing. Mihinu, PhD.

Predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., bol menovaný za člena Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie SR.
čítať ďalej

Zvolenie prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD. za predsedu SAPV na funkčné obdobie 2016-2018

47. valným zhromaždením SAPV, ktoré sa konalo dňa 2.12.2015 bol za predsedu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2016-2018 zvolený prof. Ing. Štefan Mihina, PhD..
čítať ďalej

Referáty z rozpravy 47. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 47. valnom zhromaždení SAPV 2.12.2015 v Lužiankach.
čítať ďalej

Zvolenie predsedníctva SAPV na funkčné obdobie 2016-2018

47. valným zhromaždením SAPV, ktoré sa konalo dňa 2.12.2015 boli za členov predsedníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2016-2018 zvolení nasledovní členovia SAPV: Jaroslava Sobocká, Milan Michalec, Peter Chrenek, Gabriel Kováč, Ladislav Staruch, Zdenko Tkáč, Tomáš Bucha, Štefan Rehák, Peter Serenčéš, Štefan Mihina, Milan Zúbrik.
čítať ďalej

Otvorenie verejných konzultácií k PP 2018-2020 programu Horizont 2020

Otvorenie verejných konzultácií k pracovnému programu 2018-2020 programu Horizont 2020 „Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný a vnútrozemský vodný výskum a biohospodárstvo" Konzultácie budú otvorené od 06. júna do 28. augusta 2016 na: http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
čítať ďalej

Open Public Consultation on Horizon 2020 Societal Challenge 2 Work Programme 2018-2020

Dear SCAR members, We would like to inform you that the public consultation on Horizon 2020 ‘Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy’ Work Programme 2018-2020 is open from 06 June until 28 August: http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm The purpose of the present open public online consultation is to collect views and opinions on the strategy, scope, objectives, and expected impacts of the Horizon 2020 ‘Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy’ (Societal Challenge 2) Work Programme 2018-2020. For any question please contact EC-SC2-CONSULTATION@ec.europa.eu Best regards, RTD-SCAR Secretariat
čítať ďalej

Referáty z rozpravy 48. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 48. valnom zhromaždení SAPV 31.5.2016 v Lužiankach.
čítať ďalej

Stretnutie zástupcov SAV a SAPV 24.10.2016

Rozvoj ďalšej spolupráce medzi SAV a SAPV
čítať ďalej

Referáty z rozpravy 49. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 49. valnom zhromaždení SAPV 6.12.2016 v Lužiankach.
čítať ďalej

Referáty z rozpravy 50. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 50. valnom zhromaždení SAPV 30.5.2017 v Lužiankach.
čítať ďalej

Cena ministra životného prostredia SR

Cena udelená doc. RNDr. Štefanovi Rehákovi, PhD.
čítať ďalej

Vyhlásenie rektorov slovenských vysokých škôl

Predseda SAPV sa pripája k vyhláseniu rektorov slovenských vysokých škôl
čítať ďalej

Potvrdenie pôdohospodárstva ako prioritnej oblasti rozvoja v rámci RIS3 SK

Potvrdenie pôdohospodárstva ako prioritnej oblasti rozvoja našej spoločnosti v rámci RIS3 SK
čítať ďalej

Referáty z rozpravy 51. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 51. valnom zhromaždení SAPV 5.12.2017 v Lužiankach.
čítať ďalej

Udelenie najvyššieho vyznamenania ČAZV

Odovzdanie najvyššieho vyznamenania ČAZV „Zlatej medaily za mimoriadny prínos k rozvoju vedy a výskumu v agrárnom sektore“ predsedovi Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied prof. Ing. Štefanovi Mihinovi, PhD.
čítať ďalej