Členstvo v SAPV

SAPV má štyri formy členstva:

Členstvo v SAPV sa nadobúda tajnou voľbou, ktorú vykonáva valné zhromaždenie členov SAPV a ktorú potvrdzuje minister menovacím dekrétom.

Štruktúra odbornej pôsobnosti členov SAPV je nasledovná:

  • pracovníci pôdohospodárskeho rezortného výskumu a praxe
  • pracovníci univerzít a ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV)
  • pracovníci decíznej sféry a ostatní pracovníci
Stav členov SAPV Riadni Čestní Zahraniční Emeritní SPOLU
k 31.12.1996 119 31 11   161
k 31.12.1997 116 29 15   160
k 31.12.1998 109 59 20   188
k 31.12.1999 113 59 20   192
K 31.12.2000 112 59 20   191
K 31.12.2001 111 56 22   189
K 31.12.2002 113 56 22   191
K 31.12.2003 108 52 22   184
K 31.12.2004 118 55 28   201
K 31.12.2005 116 53 28   197
K 31.12.2006 114 51 28   193
K 31.12.2007 114 79 30   223
K 31.12.2008 111 77 30 3 221
K 31.12.2009 105 72 30 9 216
K 31.12.2010 120 76 36 10 242
K 31.12.2011 111 73 36 18 238
K 31.12.2012 107 70 36 21 234
K 31.12.2013   95 64 36 29 224
K 31.12.2014 108 68 42 28 246
K 31.12.2015 100 63 42 32 237
K 31.12.2016 118 68 44 36 266
K 31.12.2017 110 64 44 43 261
K 31.12.2018 107 60 44 46 257