57. Valné zhromaždenie členov SAPV

späť

dokumenty na stiahnutie

Zvolenie zástupcu SAPV v UEAA

späť

SAPV nominovala Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elenu Horskú zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do Európskej únie pôdohospodárskych akadémií, kde bola 18. júna 2021 riadiacim výborom únie zvolená do pozície vice-prezidentky. 

Srdečne blahoželáme.

Referáty z rozpravy 54. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 54. valnom zhromaždení SAPV  11.6.2019 v Lužiankach.

Referáty z rozpravy 53. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 53. valnom zhromaždení SAPV  4.12.2018 v Lužiankach.

Zvolenie predsedníctva SAPV na funkčné obdobie 2019-2021

53. valným zhromaždením SAPV, ktoré sa konalo dňa 4.12.2018 boli za členov predsedníctva Slovenskej akadémie  pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2019-2021 zvolení nasledovní členovia SAPV:

Michal Sviček, Ing. CSc.                       
Iveta Ilavská, Ing. PhD.
Peter Chrenek, prof. Ing. DrSc. PhD.
Pavel Naď, doc. MVDr. PhD.
Ján Šajbidor, prof. Ing. DrSc.
Vladimír Rataj, prof. Ing. PhD.
Tomáš Bucha, Dr. Ing.
Štefan Rehák, doc. RNDr. PhD.
Vladimír Gozora, prof. Ing. PhD.
Ján Rafay, doc. RNDr. CSc.
Jaroslav Škvarenina, prof. Ing. CSc.

Referáty z rozpravy 52. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 52. valnom zhromaždení SAPV  29.5.2018 v Lužiankach.

Referáty z rozpravy 51. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 51. valnom zhromaždení SAPV  5.12.2017 v Lužiankach.

Referáty z rozpravy 50. valného zhromaždenia SAPV

Prezentácie z referátov prednesených v rozprave na 50. valnom zhromaždení SAPV  30.5.2017 v Lužiankach.

Dokumenty na stiahnutie