Potvrdenie pôdohospodárstva ako prioritnej oblasti rozvoja v rámci RIS3 SK

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV) na svojom 50. valnom zhromaždení, konanom dňa 30. mája 2017, vo vedeckej rozprave vyhodnocovala pozíciu pôdohospodárstva v RIS3 SK v súvislosti s využitím informačno-komunikačných technológií a moderných výrobných technológií.

SAPV sa listom obrátila na Ing. Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o podporu pri potvrdení pôdohospodárstva ako prioritnej oblasti rozvoja našej spoločnosti v rámci RIS3 SK.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu potvrdil, že vláda SR považuje pôdohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo za strategické odvetvia, ktoré majú potenciál efektívne využívať prostriedky z fondov EÚ.