Zvolenie predsedníctva SAPV na funkčné obdobie 2019-2021

53. valným zhromaždením SAPV, ktoré sa konalo dňa 4.12.2018 boli za členov predsedníctva Slovenskej akadémie  pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2019-2021 zvolení nasledovní členovia SAPV:

Michal Sviček, Ing. CSc.                       
Iveta Ilavská, Ing. PhD.
Peter Chrenek, prof. Ing. DrSc. PhD.
Pavel Naď, doc. MVDr. PhD.
Ján Šajbidor, prof. Ing. DrSc.
Vladimír Rataj, prof. Ing. PhD.
Tomáš Bucha, Dr. Ing.
Štefan Rehák, doc. RNDr. PhD.
Vladimír Gozora, prof. Ing. PhD.
Ján Rafay, doc. RNDr. CSc.
Jaroslav Škvarenina, prof. Ing. CSc.

Dokumenty na stiahnutie