Zvolenie zástupcu SAPV v UEAA

späť

SAPV nominovala Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elenu Horskú zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do Európskej únie pôdohospodárskych akadémií, kde bola 18. júna 2021 riadiacim výborom únie zvolená do pozície vice-prezidentky. 

Srdečne blahoželáme.