Ocenení autori z minulých ročníkov

17. ročník - 2020 - prihlásených 50 prác zo 6 odborov SAPV

RNDr. Patrícia Mertinková, PhD.

Ing. Martina Pšenková, PhD.

Ing. Michal Mikloš, PhD.

RNDr. Šarlota Kaňuková

Ing. Martina Šterbová, PhD.

Mgr. Tibor Zsigmond, PhD.

 

16. ročník - 2019 

MVDr. Lívia Handrová

RNDr. Andrea Svoradová, PhD.

Mgr. Jana Tomašechová

Ing. Jaromír Vašíček, PhD.

MVDr. Zuzana Andrejčáková, PhD.

Ing. Michal Lalík

Ing. Peter Šedík, PhD.

 

15. ročník - 2018 - prihlásených 48 prác z 8 odborov SAPV

Ing. Tomáš JAMBOR, PhD.

MVDr. Elena HATALOVÁ

RNDr. Barbora LEGERSKÁ

Ing. Jaromír VAŠÍČEK, PhD.

RNDr. Peter ŠALAMÚN, PhD.

Ing. Peter LINDTNER

RNDr. Silvia MUDRONČEKOVÁ, PhD.

 

14. ročník - 2017 - prihlásených 45 prác z 9 odborov SAPV

Ing. Eva PŠIDOVÁ, PhD.

Ing. Anton KOVÁČIK, PhD.

Mgr. Ľuboš ČOMOR, PhD.

Mgr. Matej PLANÝ, PhD.

RNDr. Erik KROŠLÁK

Ing. Marek BARÁT

 

13. ročník - 2016 - prihlásených 49 prác zo 7 odborov SAPV

MVDr. Viera SCHWARZBACHEROVÁ,  PhD.

Ing. Jaroslav VIDO, PhD.

Mgr. Barbora KULÍKOVÁ, PhD.

RNDr. Daniela CHMELOVÁ, PhD.

Ing. Tomáš JAMBOR

Ing. Katarína DRGOŇOVÁ, PhD.

RNDr. Bronislava VÍCHOVÁ, PhD.

 

12. ročník - 2015 - prihlásených 59 prác z 8 odborov SAPV

RNDr. Petra SCHUSTEROVÁ, PhD.

Ing. Kristýna KUNDERLÍKOVÁ

Ing. Eva TVRDÁ, PhD.

RNDr. Antónia PETRINCOVÁ

RNDr. Tímea BRÁZOVÁ, PhD.

Ing. Elena KONDRLOVÁ, PhD.

 

11. ročník - 2014 - prihlásených 28 prác zo 7 odborov SAPV

MVDr. Zuzana  ŠTEFFEKOVÁ, PhD.  

Mgr. Katarína  ONDREIČKOVÁ, PhD.

Ing. Nora  MARUNIAKOVÁ, PhD.

RNDr. Antónia  HASAJOVÁ

Mgr. Marek  KOLENČÍK, PhD.

Ing. Ján  KOSIBA, PhD.

 

10. ročník - 2013 - prihlásených 31 prác zo 7 odborov SAPV

Mgr. Ľubica  UVÁČKOVÁ, PhD.

RNDr. Lucia  BLAŇAROVÁ

Ing. Matej  BRESTENSKÝ, PhD.

Ing. Michal  BOŠELA, PhD.

Ing. Tomáš  ŠIMA

Mgr. Marek  KOLENČÍK, PhD.

Ing. Katarína  STACHOVÁ, PhD.

 

9. ročník  - 2012 – prihlásených 30 prác zo 7 odborov  SAPV

Mgr.  Patrik  MLYNARČÍK

Ing. Daniel  KURJAK, PhD.

Ing. Marek  ŽIVČÁK, PhD.

Ing. Jaromír VAŠÍČEK

MVDr. Vladimír  PETROVIČ, PhD.

Mgr. Marek  KOLENČÍK, PhD.

Ing. Jozef  ČURLEJ, PhD.

Ing. Tomáš  ŠÍMA

 

8. ročník - 2011 - prihlásených 24 prác z 5 odborov SAPV

MVDr. Tomáš LAHO

doc. Ing. Adriana KOLESÁROVÁ, PhD.

Ing. Jozef GUBIŠ, PhD.

Ing. Monika KARDOŠOVÁ

Ing. Radoslav ŽIDEK, PhD.

Ing. Miroslav MACÁK, PhD.

 

7. ročník - 2010 - prihlásených 39 prác z 8 odborov SAPV 

Ing. Martin POLOVKA, PhD.MVDr. Ivan MIKULA Jr.

Ing. Marcela CAPCAROVA, PhD.

Ing. Andrea MIŠALOVÁ – KAŇÚCHOVÁ, PhD.

RNDr.Tomáš ORFANUS , PhD.

Ing. Miroslav MACÁK, PhD.

 

6. ročník – 2009 - prihlásených 38 prác z 5 odborov SAPV

Ing. Kristína KUKUROVÁ, PhD.

MVDr. Eva PETROVOVÁ. PhD.

RNDr. Katarína MIKULOVÁ, PhD.

Ing. Jana MINAROVIČOVÁ,PhD.

MVDr. Daniela ANTOLOVÁ, PhD.

Ing. Matúš RAJSKÝ,PhD.

Mgr. Ivan ŠIMKOVIC, PhD.

  

5. ročník - 2008 - prihlásených 36 prác z 5 odborov SAPV

RNDr. Katarína ORAVCOVÁ, PhD.

Ing. Vladimír ŠIMANSKÝ, PhD.

Ing. Peter POLÁK, PhD.

MVDr. Dana ČERŇANSKÁ, PhD.

Ing. Kristína KUKUROVÁ, PhD.

Ing. Shubhadeep ROYCHOUDHURY 

 

4.ročník - 2007 - prihlásených 32 prác z 5 odborov SAPV

MVDr. Dušan FABIÁN, PhD.

Ing. Jozef ČURLEJ

Ing. Mária BURDOVÁ

Ing. Janka SUDZINOVÁ, PhD.

MVDr. Csilla TÓTHOVÁ

Ing. Jiřina KROČKOVÁ- ZEMANOVÁ, PhD. 

 

3. ročník - 2006 - prihlásených 28 prác z 5 odborov SAPV 

RNDr. Daniela LENČÁKOVÁ, PhD

Ing. Kamil HUDEC, PhD.

MVDr. Monika SIMONOVÁ, PhD.

Ing. Andrej KUNCA, PhD.

Ing. Barbara BREŽNÁ

Mgr. Zuzana RENTKOVÁ 

 

2. ročník - 2005 - prihlásených 26 prác zo 4 odborov SAPV 

Ing. Nora SZOMBATHOVÁ, PhD.

Mgr. Jozef GUBIŠ

Ing. Marcela CAPCAROVÁ, PhD.

RNDr. Radoslav OMELKA, PhD.

MVDr. Peter POPELKA, PhD

 

1. ročník - 2004 - prihlásených 30 prác z 5 odborov SAPV

RNDr. Juraj BALKOVIČ, PhD.

Ing. Roman LABUDA, PhD.

Ing. Peter CHRENEK, PhD.

Ing. Ľudmila DOVIČOVIČOVÁ   

Ing. Vladimír ŠEBEŇ, PhD.

Ing. Katarína KUCSERÁKOVÁ

 späť