Zmluvy

Platné uzatvorené zmluvy

Číslo
zmluvy
Dodávateľ Názov
zmluvy
Náklad
a celkové
plnenie
zmluvy
vrátane
DPH
Viazané
rozpočtové
prostriedky
na ich
plnenie
Rezort Objednávateľ Dátum
podpisu
zmluvy
I.07
CVŽV Nitra
Nájomná
zmluva
1894,93 1894,93 MP ŽP
a RR
SR
Agentúra
SAPV Nitra
19.1.2012
II.07 GASTROGAL
Nitra
Zmluva
o zabezpečení
stravovania
1500,00

 

1 500,00 MP ŽP
a RR
SR
Agentúra
SAPV Nitra
3.5.2007
1502581 Slovnaft, a. s.
Bratislava
Zmluva
o palivových
kartách
    MP ŽP
a RR
SR
Agentúra
SAPV Nitra
17.2.1998
30/2013/
AIN
Agroinštitut Nitra,
štátny podnik
Zmluva
o poskytnutí služby
60,00 60,00 MPRV
SR
Agentúra
SAPV Nitra
18.6.2013

späť

Dokumenty na stiahnutie