Komisie predsedníctva SAPV

1. Komisia pre vedeckú výchovu, vzdelávanie a posudzovanie  vedeckých kvalifikácií
    predseda: doc. RNDr. Ján Rafay, PhD.
    NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Lužianky
    e-mail: rafay@vuzv.sk
2. Komisia pre biometriku
    predseda: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
    Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
    e-mail: dana.orszaghova@uniag.sk
3. Komisia pre edičnú činnosť a odbornú terminológiu
    predseda:
   
    tel.:
    e-mail:
4. Komisia pre ekológiu a krajinné inžinierstvo
    predseda: prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc.
    Národné lesnícke centrum, Zvolen
    e-mail: r.midriak@seznam.cz

Zahraničné aktivity má v kompetencii podpredsedníčka SAPV:
   
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.
    e-mail: j.sobocka@vupop.sk

späť